เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 1 คน
เดือนนี้ 256 คน
ปีนี้ 1552 คน
ทั้งหมด 3723 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (03.02.2015)


  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
      
           ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง ได้กำหนดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน   2558  โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อ...
 
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 25...
  วันอปพร .2558
  ตั้งจุดอำนวยความสะดวกในการจราจรในงานพิธีพระราชทานเ...
  เวทีประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริห...
  ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแ...
  ออกตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงภายในเขตเทศบาล
  โครงการจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2558
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม...
  โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.