เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา บริเวณชุมชนโคกมัน 2556
โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บริเวณสามแยกลำทับ
ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ
เชิญชวนเสนอราคาซ่อมโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีพิเศษ
เรื่อง ให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว มารับการฉีดวัคซึนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เรื่อง ให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการก่อสร้างถนนลงหินผุถนนเลียบคลองสังข์
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 29 คน
อาทิตย์นี้ 62 คน
เดือนนี้ 288 คน
ปีนี้ 288 คน
ทั้งหมด 2459 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (28.01.2015)


  ออกตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงภายในเขตเทศบาล
       ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดกิจกรรมออกตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงภายในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย ในช่วงหน้าแล้ง ที่กำลังจะมาถึง
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
       ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ดำเนินจัดทำกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีการตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณ สามแยกหัวสะพานนาแค ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.2557 - 5 ม.ค.2558
 
  โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
       ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง  ได้กำหนดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ในวันที่ 11  เมษายน   2557  โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยใ...
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
       ด้วยในวันที่ 11 - 17 เม.ย.2557 เทศบาลตำบลท่ายางได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลวันสงกรานต์) ร่วมกับ สมาชิก อปพร.โดยการตั้งจุดบริการประชาชน ข้างธนาคารออมสิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ...
 
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.