เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่ายาง แจ้งกำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

2021-04-05
2021-04-01
2021-04-01
2021-03-02
2021-02-19
2021-02-03
2020-12-10
2020-12-09
2020-09-01
2020-08-13