นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

งานการเจ้าหน้าที่