นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต >>ดาวโหลดได้ที่ 

https://drive.google.com/file/d/1ZrPzuOrUnZO8Dt363y-WpVubGRiFTsff/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZrPzuOrUnZO8Dt363y-WpVubGRiFTsff/view?usp=sharing