นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

โครงสร้างองค์กร