นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

รายงานทางการเงิน

ที่หัวข้อวันที่เพิ่ม
1รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 25612018-06-04 00:00:00
2รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 25612018-05-02 00:00:00
3รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 25612018-04-04 00:00:00
4รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25612018-03-05 00:00:00
5รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 25612018-02-02 00:00:00
6รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 25602018-01-03 00:00:00
7รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 25602017-12-04 00:00:00
8รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 25602017-11-02 00:00:00
9งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25602017-10-27 00:00:00
10รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 25602017-10-04 00:00:00
11รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 25602017-09-01 00:00:00
12รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 25602017-08-01 00:00:00
13รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 25602017-07-01 00:00:00
14รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 25602017-06-05 00:00:00
15รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 25602017-05-01 00:00:00
16รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 25602017-04-04 00:00:00
17รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25602017-03-01 00:00:00
18รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 25602017-02-03 00:00:00
19รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 25592017-01-04 00:00:00
20รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 25592016-12-02 00:00:00
21รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 25592016-11-02 00:00:00
22งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25592016-10-13 00:00:00
23รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 25592016-10-05 00:00:00
24รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 25592016-09-02 00:00:00
25รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 25592016-08-01 00:00:00
26รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 25592016-07-04 00:00:00
27รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 25592016-06-01 00:00:00
28รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 25592016-05-02 00:00:00
29รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 25592016-03-04 00:00:00
30รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25592016-03-02 00:00:00
31รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 25592016-02-01 00:00:00
32รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 25582016-01-07 00:00:00
33รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 25582015-12-02 00:00:00
34รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 25582015-11-02 00:00:00
35งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ และรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25582015-10-15 00:00:00
36รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 25582015-10-05 00:00:00
37รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 25582015-09-04 00:00:00
38รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 25582015-08-06 00:00:00
39รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 25582015-07-03 00:00:00
40รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 25582015-06-08 00:00:00
41รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 25582015-05-08 00:00:00
42รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 25582015-04-07 00:00:00
43รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25582015-03-05 00:00:00
44รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 25582015-02-04 00:00:00
45รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 25572015-01-06 00:00:00
46รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 25572014-12-03 00:00:00
47รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 25572014-11-04 00:00:00
48งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ และรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25572014-10-17 00:00:00
49รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 25572014-10-07 00:00:00
50รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 25572014-09-05 00:00:00
51รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 25572014-08-06 00:00:00
52รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 25572014-07-04 00:00:00
53รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 25572014-06-05 00:00:00
54รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 25572014-05-02 00:00:00
55รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 25572014-04-04 00:00:00
56รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25572014-03-04 00:00:00
57รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 25572014-02-05 00:00:00
58รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 25562014-01-03 00:00:00
59รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 25562013-12-04 00:00:00
60รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 25562013-11-04 00:00:00