นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

แผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง

ที่หัวข้อวันที่เพิ่ม
1ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612017-10-25 00:00:00
2ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612017-10-24 00:00:00
3ประกาศแผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25602017-10-09 00:00:00
4ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 2016-10-05 00:00:00
5รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 42016-10-04 00:00:00
6รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 32016-07-12 13:35:26
7แผนจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน2016-01-12 00:00:00
8รายงาน สขร. ตค.57-มิย.582015-08-12 22:46:16
9ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตค.57-มิย.582015-08-12 22:46:02
10ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25582015-08-07 00:00:00
11ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25582014-10-17 00:00:00
12ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25582014-10-17 00:00:00
13สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25572013-10-25 00:00:00