นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต