นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

จำเป็นอะไน

ขอความกรุณาปิดเสียงตามสายกันถ้าไม่มีความจำเป็นอะไร ไม่ต้องเปฺดเพลงเล่น เสียงดังรบกวนเวลาคนอื่นเชาทำงาน รำคาญ

ช่าวตลาด ท่ายาง (2015-11-19 11:05:09)


ตอบกระทู้

ตอบกระทู้