เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ สนามกีฬาในพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและการใช้พื้นที่ในเทศบาลตำบลท่ายางให้เกิดประโยชน์ จึงของประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสนามกีฬาของเทศบาลตำบลท่ายางที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ สนามกีฬาในพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองการศึกษาฯ