เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลท่ายางร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลท่ายางได้เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีการประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเทศบาลตำบลท่ายาง     เอกสารประกอบ เทศบาลตำบลท่ายางร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองการศึกษาฯ