เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เทศบาลตำบลท่ายาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และปศุสัตว์อำเภอทุ่งใหญ่ จัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ในวันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น.

     เอกสารประกอบ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองสาธารณสุข