เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลงพื้นที่ 14 ตุลาคม 2564


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นางสุนันต์ แก้วฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่สำรวจ"แบบคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม" และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในลำดับต่อไป

*************************************

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง

ติดต่อสอบถาม

075 - 489 - 110 ต่อ 110

065 - 348 - 9687

ในวันและเวลาราชการ

2022-12-02
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17
2022-04-11