เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกนำผู้พิการ 17 พฤศจิกายน 2564


เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกนำผู้พิการ ไปโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เพื่อขอใบรับรองแพทย์ ในการขอรถสามล้อโยก จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและครอบครัวผู้พิการ ในลำดับต่อไป ************************************* กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง ติดต่อสอบถาม 075 - 489 - 110 ต่อ 110 065 - 348 - 9687 ในวันและเวลาราชการ *************************************
2022-12-02
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17
2022-04-11