เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


"เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม " 12 มกราคม 2565


เมื่อวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร คระกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการ "เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม " ในชุมชนวัดควนสระบัว จำนวน 12 ราย และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในลำดับต่อไป

*************************************

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง

ติดต่อสอบถาม

075 - 489 - 110 ต่อ 110

065 - 348 - 9687

ในวันและเวลาราชการ

 

 

2022-12-02
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17
2022-04-11