เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


"เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม " 13 มกราคม 2565


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการ "เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม " ในชุมชนโคกมัน และชุมชนนาแค จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย ************************************* กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง ติดต่อสอบถาม 075 - 489 - 110 ต่อ 110 065 - 348 - 9687 ในวันและเวลาราชการ

2023-09-28
2023-09-05
2023-08-22
2023-08-18
2023-08-11
2023-07-20
2023-07-19
2023-07-10
2023-07-05
2023-07-04