เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


"เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม " 13 มกราคม 2565


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการ "เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม " ในชุมชนโคกมัน และชุมชนนาแค จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย ************************************* กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง ติดต่อสอบถาม 075 - 489 - 110 ต่อ 110 065 - 348 - 9687 ในวันและเวลาราชการ

2022-12-02
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17
2022-04-11