เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


การจัดประชุม ของคณะกรรมการกลุ่มเพ้นผ้าปาเต๊ะ 6 มกราคม 2565


เมื่อ วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคมเทศบา ตำบลท่ายาง ได้มีการจัดประชุม ของคณะกรรมการกลุ่มเพ้นผ้าปาเต๊ะ เทศบาลตำบลท่ายาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ************************************* กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง ติดต่อสอบถาม 075 - 489 - 110 ต่อ 110 065 - 348 - 9687 ในวันและเวลาราชการ
2022-12-02
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17
2022-04-11