เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมกลุ่มเพ้นท์กระเป๋าผ้าปาแต๊ะ 4 มีนาคม 2565


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 สมาชิกกลุ่มอาชีพเพ้นท์ผ้าปาแต๊ะเทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดทำกิจกรรมกลุ่มเพ้นท์กระเป๋าผ้าปาแต๊ะ 👜👛 เพื่อให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ และสร้างรายได้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล       ท่ายาง
 
******************-----------------*****************
 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง
 
ติดต่อสอบถาม
 
075 - 489 - 110 ต่อ 110
065 - 348 - 9687
 
ในวันและเวลาราชการ
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17
2022-04-11
2022-04-11