เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


รับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุระดับจังหวัด


วันนี้ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 25645 เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวนุจรี ช่วยคุ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย นางสุนันต์ แก้วฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร "โรงเรียนผู้สูงอายุระดับจังหวัด" โดย นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องอรพินธ์ ชั้น 2 โรงแรม        ทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
*************************************
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง
ติดต่อสอบถาม
075 - 489 - 110 ต่อ 110
065 - 348 - 9687
ในวันและเวลาราชการ
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17
2022-04-11
2022-04-11