เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ สินค้าเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ


ประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ สินค้าเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

สนใจผลิตภัณฑ์ สินค้าเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ จากกลุ่มอาชีพเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ เทศบาลตำบลท่ายาง

ติดต่อสอบถาม   075 489 110 ต่อ 110  กองสวัสดิการสังคม ตำบลท่ายาง

                     065 348 9687  กองสวัสดิการสังคม ตำบลท่ายาง

Facebook  >>  กองสวัสดิการสังคม ตำบลท่ายาง

2022-04-11
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-05
2022-04-05
2022-04-04
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01