เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ สินค้าเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ


ประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ สินค้าเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

สนใจผลิตภัณฑ์ สินค้าเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ จากกลุ่มอาชีพเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ เทศบาลตำบลท่ายาง

ติดต่อสอบถาม   075 489 110 ต่อ 110    กองสวัสดิการสังคม ตำบลท่ายาง

                     065 348 9687  กองสวัสดิการสังคม ตำบลท่ายาง

Facebook  >>  กองสวัสดิการสังคม ตำบลท่ายาง

2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17
2022-04-11
2022-04-11