เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ประชุมองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง


เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่ายาง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง (กองทุนเงินออมวันละบาท) และได้มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุและทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถาม
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง
075 - 489 - 110 ต่อ 110
ในวันและเวลาราชการ
2023-03-29
2022-12-02
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17