เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ประชุมองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง


เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่ายาง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง (กองทุนเงินออมวันละบาท) และได้มอบเงินทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุและทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถาม
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง
075 - 489 - 110 ต่อ 110
ในวันและเวลาราชการ
2024-02-21
2024-02-06
2023-11-01
2023-09-05
2023-08-22
2023-08-18
2023-08-11
2023-07-20
2023-07-19
2023-07-10