เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


รับสมัครผู้เรียน (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) รุ่นที่ 3/2565


ประชาสัมพันธ์
รับสมัครผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) รุ่นที่ 3/2565
ติดต่อสอบถาม
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง
ติดต่อสอบถาม
075 - 489 - 110 ต่อ 110
ในวันและเวลาราชการ
2023-03-29
2022-12-02
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17