เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 19 ตุลาคม 2565


เมื่อวันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายชัยธิศักดิ์      อำลอย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นาง พวงพรรณ  บุญชู ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ ในลำดับต่อไป

 

*******************************************

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง

ติดต่อสอบถาม

075 - 489 - 110 ต่อ 110

ในวันและเวลาราชการ

2023-03-29
2022-12-02
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17