เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 19 ตุลาคม 2565


เมื่อวันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายชัยธิศักดิ์      อำลอย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นาง พวงพรรณ  บุญชู ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ ในลำดับต่อไป

 

*******************************************

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง

ติดต่อสอบถาม

075 - 489 - 110 ต่อ 110

ในวันและเวลาราชการ

2024-02-21
2024-02-06
2023-11-01
2023-09-05
2023-08-22
2023-08-18
2023-08-11
2023-07-20
2023-07-19
2023-07-10