เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 21 ตุลาคม 2565


เมื่อวันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยธิศักดิ์     อำลอย นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายทวีป  เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย                   นาง พวงพรรณ  บุญชู ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม     ลงพื้นที่ ลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภคแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ ในลำดับต่อไป

 

*******************************************

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง

ติดต่อสอบถาม

075 - 489 - 110 ต่อ 110

ในวันและเวลาราชการ

2024-06-21
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-17
2024-05-10
2024-05-03
2024-04-23
2024-04-12
2024-04-05