เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมการเรียนการสอน (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) สัปดาห์ 2


กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนสูงอายุ รุ่นที่ 3/2565 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ด้านอาชีพวัฒนธรรม และการถ่ายทอดภูมิปัญญาส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจและสังคม              ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน”

*************************************

ติดต่อสอบถาม

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง

โทร. 075 489 110 ต่อ 110 , 089 736 3620

โทรสาร. 075 489 323 ต่อ 122

ในวันและเวลาราชการ

2023-03-29
2022-12-02
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-03
2022-09-20
2022-08-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-17