เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2556


เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2556

ณ บริเวณชมชมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และลานเอนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า

ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2566

ติดต่อสอบถาม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง

โทร 075 489 110 ต่อ 110

2023-05-23
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-10
2023-05-05
2023-04-24
2023-04-04
2023-03-31
2023-03-29
2023-03-24