เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เด็กและเยาวชนกระทำความผิด

    รายละเอียดข่าว

ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เก็บรวบรวมข้อมูล เด็กและเยาวชนกระทำความผิดเดือนเมษายน พบว่า เด็กและเยาวชนกระทำความผิดทั้งหมด 12 ครั้ง

ผู้ก่อเหตุ 33 ราย แบ่งเป็น
- เพศชาย 26 ราย
- เพศหญิง 7 ราย

ช่วงอายุของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด
1 - 18 ปี 18 ราย
19 - 25 ปี 15 ราย

ลักษณะการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ลักขโมย ทะเลาะวิวาท แข่งรถ
- พื้นที่เกิดเหตุมากที่สุดคือ ชลบุรี 3 ครั้ง
สมุทรปราการ และ นนทบุรี 2 ครั้ง

หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง    เอกสารประกอบ เด็กและเยาวชนกระทำความผิด
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองสวัสดิการสังคม