เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การป้องกันการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

    รายละเอียดข่าว

ที่มาข้อมูล ** Facebook กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

     เอกสารประกอบ การป้องกันการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองสวัสดิการสังคม