เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงทะเบียนคนพิการ

    รายละเอียดข่าว

ผู้มีสิทธิลงทะเบียน ได้แก่ คนพิการที่พึ่งจะมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือ คนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง หรือ คนพิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียน

เอกสารการขึ้นทะเบียน
บัตรประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ
ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สมุดเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ ธนาคาร ธกส, ออมสิน, กรุงไทย

*************************************

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง
ติดต่อสอบถาม
075 - 489 - 110 ต่อ 110
065 - 348 - 9687
ในวันและเวลาราชการ    เอกสารประกอบ ลงทะเบียนคนพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองสวัสดิการสังคม