เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงทะเบียน การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

    รายละเอียดข่าว

เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คุณสมบัติ

มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3. มีสัญชาติไทย 4. มีฐานะยากจน

1. สำเนาใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สูงอายุ (ผู้เสียชีวิต)

3. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ

4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ

5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ

6. หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี 7. สำเนาบัตรประจำตำแหน่งผู้รับรอง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง

ติดต่อสอบถาม

075 - 489 - 110 ต่อ 110

065 - 348 - 9687

ในวันและเวลาราชการ    เอกสารประกอบ ลงทะเบียน การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองสวัสดิการสังคม