เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาล บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาล บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564



    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาล บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองสวัสดิการสังคม