วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายครูจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายพุทธรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 3637 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 6998 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างทำฝารางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง