วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อถังขยะ พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการหนูน้อยเรียนรู้วันสำคัญ (กิจกรรมวันเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเช่าเต็นท์ เก้าอี้ โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารทำบุญเลี้ยงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง