วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อจตุปัจจัยไทยธรรม สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างเช่าเต็นท์โดม จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฉากกั้นห้องแบบรื้อถอนได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโครงหลังคาเวที ลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ย. 2566
จ้างปรับเกลี่ยจุดพักขยะ (บริเวณศูนย์รวมรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างทำชั้นวางของ จำนวน 5 ชั้น จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง