วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๘๓๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดท่ายาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง