วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 6998 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อหม้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างจัดทำจาด โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
เช่าชุดแต่งกายนางรำหน้าขบวนแห่จาด โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายพุทธรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)