วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.บริเวณทางเท้า ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหม้อแบ็ตเตอรี่ พร้อมเปลี่ยนใส่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และแตรรถพร้อมไฟราวบน รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนไส้กรอง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๑๑๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักวิปัสสนาดอยเจดีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)