วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำกระทงดอกไม้สด และตกแต่งรถแห่กระทงใหญ่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายต่างๆ ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเช่าเครื่องเสียง เต๊นท์ เก้าอี้ โต๊ะ และจัดตกแต่งสถานที่ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเช่าชุดการแสดง ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล และสายสะพายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อพลุพร้อมติดตั้งสำหรับพิธีเปิดงาน โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดท่ายาง และโรงเรียนวัดควนสระบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง