วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 และจ้างพิมพ์ตั๋วเก็บค่าวางของในตลาด ชนิดราคา 10 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับพื้นที่ตั้งถังขยะพร้อมลงหินผุและขุดคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2564 (กิจกรรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องครัว สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารทำบุญเลี้ยงพระ โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง