วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนฯของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ รถหกล้อและรถไถ เพื่อกวาดตักดินพร้อมบรรทุกขนย้าย บริเวณลาน 100ปี สมเด็จย่า,ท่าน้ำคลองสังข์ และถนนเส้นหลักเส้นรองในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการหนูน้อยเรียนรู้วันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ จัดดอกไม้ และ อาสนะ พนักพิงและอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมผูกผ้าพร้อมตกแต่งสถานที่ โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับดับกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ท่อระบายน้ำถนนพระแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อพัดลมติดผาพนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง