วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay)
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยถุงและยางมะตอยน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล สายด่วนนายกเทศมนตรี และสายด่วนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง