วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล สายสะพาย และพลุ ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำกระทงดอกไม้ และตกแต่งรถแห่กระทงใหญ่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค4259นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง และกรองโซล่า รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 705-47-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง