วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนไดสตาร์ท เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบไฟ เบรคและครัช รถยนต์กระบะตอนครึ่งสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ผค ๑๖๕๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซน์และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง