วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยถุงและยางมะตอยน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล สายด่วนนายกเทศมนตรี และสายด่วนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งริ้วขบวนพาเหรด พร้อมจัดหาวงดุริยางค์ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมจัดวางพัดลมอุตสาหกรรม สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 3637 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง