วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.17-008 สาย รพช.อุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำหนองบัว โดยจัดซื้อติดตั้งเสาไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 95 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.17-008 สาย รพช.อุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2567
จ้างจัดสถานที่ และเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง