วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างชุดขบวนกลองยาวในขบวนแห่น้ำสีาทิส ในโครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเช่าเต็นท์กระโจม โต๊ะ และผ้าคลุมเก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเช่าเต็นท์ สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดพานดอกไม้ พานบายศรี พร้อมตกแต่งดอกไม้สดและผูกผ้าตกแต่งรถแห่น้ำสี่ทิศ ตามโครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาชุดการแสดงในขบวนแห่น้ำสี่ทิศ ตามโครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อถังขยะพร้อมสกีน จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง
5  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนวัดควนสระบัว