วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องขยายเสียงลำโพงสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำหนองบัว โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งคู่ จำนวน 14 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
8  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างจัดสถานที่ และเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคลองหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง