วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 6998 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างตีเส้นจราจร ผิวทางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพย์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนสายช่องตลอดประชาอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคล่องทะวงศ์อุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบริเวณเกาะกลางถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง