วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเครื่องจักรขุด ปรับพื้นที่ วางท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเช่าเต๊นท์ เก้าอี้ โต๊ะ เครื่องเสียง พร้อมผูกผ้าตกแต่งเวทีในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนสายพรุพี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก 6998 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ,ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง