วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคลองหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจัดแสดงมหรสพ ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเช่าเต๊นท์ เก้าอี้ โต๊ะ พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อพลุพร้อมติดตั้งสำหรับพิธีเปิดงานโครงการจัดการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อตั๋วตลาดและใบอนุญาต จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง กรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำกระทงดอกไม้สด และตกแต่งรถแห่กระทงใหญ่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายต่างๆ ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง