วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่เครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 422-50-0008 และ 441-49-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมระบบแสงสว่างและวัสดุเครื่องครัว สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่ ระบบสายไฟ และระบบชาร์จ รถยนต์กระบะตอนครึ่งสีฟ้า หมาขเลขทะเบียน ผค 1656 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อถุงดำ ขนาด 30x40 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง